Integritetspolicy för Euro-East AB

Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar personuppgifter i kund- och marknadsföringskommunikation. Uppdaterad den 8 april 2021

Euro-East AB arbetar med företags- och samhällskunder. Euro-East behandlar personuppgifter noggrant och säkert. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar personuppgifter i kund- och marknadsföringskommunikation. Du har rätt till dataskydd. Vi behandlar personuppgifter endast på lagliga grunder och på ett transparent sätt. Vi följer bestämmelserna och principerna i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Denna integritetspolicy beskriver de förfaranden som tillämpas på personuppgifter som behandlas av Euro-East. Integritetspolicyn innehåller beskrivningen av Euro-Easts kundregister, marknadsföringsregister och annan information som rör dessa register.

Beskrivningen av kundregistret ger information om behandlingen av data som rör Euro-Easts kunder. Beskrivningen av marknadsföringsregistret beskriver behandlingen av personuppgifter i situationer där behandlingen av personuppgifter grundar sig på något annat än ett befintligt kundförhållande. Annan information rörande kund- och marknadsföringsregister innehåller information om den registrerades rättigheter, säkerhet och kakor.

BESKRIVNING AV KUNDREGISTRET

Registeransvarig

Euro-East AB Organisationsnummer: FI 1034816-6 Ahokylänkatu 7, 20780 S:t Karins, Finland Telefon: +358 20 792 0290 E-post: euroeast [at] euro-east.fi

Registers namn

a) Euro-East AB Kundregister, fakturerings- och orderregister. b) Euro-East AB Marknadsförings- och kommunikationsregister

Syfte med Dataskydd

Personuppgifter behandlas för ändamål som är relaterade till att hantera, administrera och utveckla kundrelationer, tillhandahålla och leverera tjänster samt relaterad tjänsteutveckling och fakturering. Personuppgifter behandlas också för ändamål som krävs för eventuella klagomål och andra anspråk.

Dessutom behandlas personuppgifter i kommunikation riktad till kunder, såsom informations- och nyhetsändamål, samt marknadsföring. Som en del av detta behandlas personuppgifter också för direktmarknadsförings- och elektronisk direktmarknadsföringsändamål.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter inkluderar företagets berättigade intressen, avtal relaterade till kundrelationer eller individens samtycke. Företagets berättigade intresse innefattar riktad B2B-elektronisk direktmarknadsföring av produkter och tjänster relaterade till mottagarens ansvarsområde inom deras företag.

Kunden har rätt att invända mot direktmarknadsföring som riktas till dem.

Registeransvarig behandlar informationen själv och använder underleverantörer som agerar på registeransvarigas vägnar vid behandling av personuppgifter.

Registerinnehåll

Registret innehåller nödvändig identifieringsinformation om den registrerade samt annan information som är nödvändig för registrets syfte. Registret kan innehålla följande information om användare:

Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer Företagsnamn och adress Faktureringsinformation Eventuell kund- och interaktionshistorik samt kontrakts- och orderinformation Klagomål, feedback och annan korrespondens, kommunikation och åtgärder relaterade till kundrelationen och relevant sammanhang Regelbundna Datakällor

Information om kunder och faktureringsregister erhålls från meddelanden som kunden skickar till registeransvarig vid skapandet och under kundrelationens varaktighet. Personuppgifter läggs till nyhetsbrevsregistret av användarna själva eller när de börjar använda Euro-East AB:s tjänster. Information kan också samlas in, lagras och uppdateras från adress-, uppdaterings- eller liknande tjänster som tillhandahålls av andra registeransvariga.

Information som tillhandahålls av den registrerade via webbplatsen, e-post eller andra medel Företagets kundregister Information om kontaktpersoner på företag erhållen från Suomen Asiakastietos beslutsfattarregister, företagens offentliga webbplatser, onlinegemenskaper eller liknande register Utlämnande och Överföring av Data

Kundinformation kan lämnas ut till Euro-East AB:s partners inom ramen för den gällande lagstiftningen om det är nödvändigt för leverans av tjänster. Information kan lämnas ut för betaltjänster, fakturahantering inklusive porto och betalningsövervakning eller andra liknande uppgifter som beställts av registeransvarig. Information behandlas endast i den utsträckning som är nödvändig för tjänstens leverans. Information överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Databehandlare och Utlämnande av Data

Personuppgifter behandlas av företagets anställda vars arbetsuppgifter inkluderar den nämnda behandlingen samt av Vine Ltd:s anställda som är auktoriserade för tekniskt underhåll och användarsupport för marknadsföringsregistret. Information lämnas inte ut till tredje part.

Information överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

BESKRIVNING AV MARKNADSFÖRINGSREGISTRET

Registeransvarig

Euro-East AB Organisationsnummer: FI 1034816-6 Ahokylänkatu 7, 20780 S:t Karins, Finland Telefon: +358 20 792 0290 E-post: euroeast [at] euro.east.fi

Registers namn

Euro-East AB:s marknadsföringsregister.

Syfte med Dataskydd

Personuppgifter används i Euro-East AB:s kommunikation via nyhetsbrev och digital B2B-direktmarknadsföring – baserat på mottagarens ansvarsområde inom deras företag. E-postadresser som användare lämnar vid ifyllande av kontaktformuläret på Euro-Easts webbplats används för att svara på förfrågningar.

Registerinnehåll

Registret behandlar följande personligt identifierbara information:

Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer Arbetsrelaterad information såsom position, ansvar Arbetsgivarföretagets kontakt- och bakgrundsinformation / Företagsnamn Annat nödvändigt kontaktinformation Marknadsföringssamtycken och förbud Eventinformation såsom deltagande i evenemang eller försäljnings- och kundkontakter Eventuella tillstånd och samtycken Annat information som samlats in med den registrerades samtycke Klagomål, feedback och annan korrespondens, kommunikation och åtgärder relaterade till kundrelationen och relevant sammanhang

Användningsdata om den enskildes interaktioner med marknadsföringsinnehåll:

Information om överföring, öppning och klickning på marknadsföringsmeddelanden Användningsdata på företagets webbplats såsom tidpunkt, sidor och varaktighet Tekniska data relaterade till onlineanvändning såsom IP-adress, webbläsare och relaterad information Order- och nedladdningsinformation av guider och annat material Kakor

Utdragen data från användning för analyser:

Intresseområden Ledarscores som indikerar nivån av aktivitet i användningen av innehåll

Informationen i registret raderas omedelbart när det inte längre finns en giltig anledning att behålla den i enlighet med syftet, om inte registeransvarig har en laglig eller reglerande skyldighet att behålla informationen.

Datakällor

Personuppgifter kan samlas in från den registrerade själva inom ramen för dataskyddslagen, Euro-East:s kundregister, Euro-East:s partners eller olika marknadsföringskampanjer. Information kan också samlas in, lagras och uppdateras från adress-, uppdaterings- eller liknande tjänster som tillhandahålls av andra registeransvariga.

Utlämnande och Överföring av Data

Personuppgifter behandlas av företagets anställda vars arbetsuppgifter inkluderar den nämnda behandlingen samt av Vine Ltd:s anställda som är auktoriserade för tekniskt underhåll och användarsupport för marknadsföringsregistret. Information lämnas inte ut till tredje part.

Information överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

ANNAN INFORMATION OM KUND- OCH MARKNADSFÖRINGSREGISTRAR

Den registrerades Rättigheter

Varje individ i registret har rätt att inspektera sin information som lagras i registret och begära rättelse av felaktig information eller komplettering av ofullständig information. Om en person vill granska informationen som lagras om dem eller begära korrigeringar måste begäran skickas skriftligt och underskrivet till adressen nedan eller via e-post till företagets adress.

Euro-East AB Ahokylänkatu 7, 20780 S:t Karins

asiakaspalvelu @ euro-east.fi

Registeransvarig kommer att radera, korrigera eller komplettera felaktig, onödig, ofullständig eller föråldrad information i registret utan dröjsmål.

Skydd och Dataskydd för Registrerna

Systemen som används i det elektroniskt bearbetade registret finns i en övervakad anläggning i Finland av Vine Ltd.